2016-10-24

#1290: Obrázkové čtení: Karel IV. - 50 %


Obrázkové čtení: Karel IV.
Vydalo nakladatelství Fragment v pevné vazbě v roce 2016. Vydání má 48 stran a prodává se v plné ceně za 199 Kč.

Scénář: Martin Pitro a Petr Vokáč
Kresba: Antonín Šplíchal

Letošní rok je z hlediska komiksu o Karlovi IV. poměrně zásadní, protože vyšlo hned několik komiksů, které se tomuto státníkovi věnují. Však také uplynulo 700 let od jeho narození, což je výročí poměrně zásadní. Na Comics Blogu jsem se zatím věnoval jenom komiksu "Karel IV.: Pán světa", ale tentokrát bych se rád podíval na komiks "Obrázkové čtení: Karel IV.", který vyšel pod nakladatelstvím Fragment a jeho smyslem je zábavnou formou nahlédnout na některé zásadní události Karlova života a tím i zásadní události dějin. O tom, že Karel IV. dějiny utvářel, už moc pochyb nemáme, ale možná jsme nevěděli, že u toho byl docela vtipný.

Jak tomu bylo u předchozích dvou knih z edice "Obrázkové čtení", "Obrázkové čtení: Staré pověsti české" a "Obrázkové čtení: Staré řecké báje a pověsti", tak stejně je tomu i v případě knihy aktuální o Karlovi IV. Jeho život je rozdělen do několika kapitol, které mají od jedné do čtyř stran. Kapitol je celkem sedmnáct a začínají tím, jak se Jan Lucemburský stal králem českým, končí se tím, jak Karel IV. umírá. Kniha tedy pokrývá poměrně rozsáhlé období, což nakonec vede k tomu, že bylo nutné pouze vyjmout určité konkrétní události a zaměřit se na ně. Asi je to celkem logické, protože účelem knihy není historicky přesně obsáhnout život jednoho člověka, ale především to, aby se dětští čtenáři zábavnou formou seznámili s důležitými skutečnostmi z našich dějin.

Kniha nás tedy seznámí s tím, jak se Karel narodil, jak měl jeho otec problémy s manželkou, i když zde komiks nejde do podrobností o tom, jak stáli proti sobě politicky, sledujeme, jak se Karel přesouvá do Francie, kde je vychováván a kde získává první skutečně důležité kontakty, které nakonec i vedou k tomu, že se stane králem a císařem, velká část je pak věnována i skutečnosti, že Karel IV. udělal z Prahy sídelní město království a následně i říše, dal českým zemím jasné hranice, které se do jisté části udržely až dodnes, a samozřejmě se zasloužil o rozkvět Prahy do podoby, která existuje stále, samozřejmě s tím, že se ještě od té doby trochu rozrostla. On jí ale dal její historický charakter a nechal postavit nejvýznamnější stavby, a to včetně první české univerzity.

Kniha "Obrázkové čtení: Karel IV." podává skutečně jen stručný obraz o dějinách a o tom, co Karel IV. dokázal. To nejdůležitější je zde však řečeno, i když se nejedná o nic objevného, co by nezaznamenávaly i další knihy. Tohle jsou základní informace, které se o Karlovi dozvíte i jednoduše mezi řečí, pokud nejste ve společnosti naprostých dějinných analfabetů. Co dává knize trochu něco navíc, ale dle mého to stačí pořád akorát na ten průměr, je skutečnost, že jsou události podány vtipně. Bohužel to, jak jsou trochu tříštěny a jak se snaží tvůrci prezentovat to důležité/zajímavé, tak dochází k tomu, že něco je řečeno textovými rámečky a v podstatě to samé i bublinami. Má to rušivý efekt, ale to je bohužel dáno formátem. Možná kdyby se vybralo méně událostí a více se rozepsaly, dopadlo by to lépe. Takhle je to pro děti fajn, ale na trhu budou i pro děti lepší knihy o Karlovi IV.

Komiks "Obrázkové čtení: Karel IV." můžete zakoupit na stránkách nakladatelství Fragment.

Žádné komentáře:

Okomentovat