2015-07-03

#950: Ve jménu Husa: Zrození kalicha - 90 %


Ve jménu Husa: Zrození kalicha
Vydalo nakladatelství Edika v pevné vazbě v roce 2015. Vydání má 152 stran a prodává se v plné ceně za 399 Kč.

Text a scénář: Zdeněk Ležák
Kresba: Michal Kocián

Než jsem se začetl do knihy "Ve jménu Husa: Zrození kalicha", trochu jsem se obával, aby to neskončilo podobně jako kniha "Generál Fajtl". Jednalo se o knihu, která také využívala psaný text a komiks, k tomu ještě kresby a různé materiály, aby se popsal život významného člověka. Bohužel byla celá kniha velmi nekonzistentní a nedávalo smysl, proč jsou některé pasáže kreslené a jiné prostě jen textové. Forma neměla pro příběh větší význam. V případě knihy "Ve jménu Husa: Zrození kalicha" jsem ale velmi mile překvapen a spokojen s tím, co se mi dostalo do rukou.

Jak název napovídá, kniha se věnuje Janu Husovi, což by ale bylo velmi jednoduché popsání. Ve skutečnosti je to kniha, která se zaměřuje na dobu předhusitskou a na to, co vedlo k husitským válkám a snaze reformovat/zničit církev. Není s podivem, že kniha vyšla právě v roce 2015, protože tento rok přece jen uběhne 600 let od upálení mistra Jana. Připomenout si jeho odkaz je vhodné a myslím si, že právě ze slov Zdeňka Ležáka - a také z kresby Michala Kociána - se jedná o velmi přijatelnou a vhodnou formu.

O knize "Ve jménu Husa: Zrození kalicha" je možné hovořit jako o učebnici dějepisu, která se zaměřuje na konkrétní období a snaží se ho maximálně rozebrat, aby mladí čtenáři pochopili, k jakým událostem došlo a proč k nim došlo. Je zde rozsáhlý úvod o tom, jaká byla situace v Evropě od 14. století až do doby, kdy byl mistr Jan upálen. Jedná se o vývoj, který je zajímavý a který současnému čtenáři může připadat podivný. Jak je možné, že se národy dokázaly hádat kvůli tomu, kdo bude papež? Ano, v té době se skutečně jednalo o zásadní problém, který bylo nutné nějak vyřešit. Církev měla výsostné postavení a lidé jí věřili, respektive jí věřit přestávali, což nebylo pro instituci prospěšné.

Právě proti církvi vystupoval Jan Hus a právě jeho vystupování nakonec vedlo k tomu, že skončil jako mučedník na hranici. I když by se zdálo, že kniha se bude primárně zaměřovat na Husa, není tomu tak. Mistrovi je věnován dostatek prostoru, ale já velmi oceňuji to, že se autorovi podařilo napsat události v širším kontextu a každému, i naprosto neznalému čtenáři bude jasné, o co tenkrát šlo a jak byly jednotlivé události propojené. Oceníte i slovníček pojmů, který v závěru nechybí.

Doposud jsem mluvil primárně o textové části knihy, teď se hodí podívat se i na komiks. Ten má celkem tři části a každý komiks se věnuje na 20 stranách jedné osobnosti. První je prezentován život Jana Husa, dále Václava IV. a nakonec Jana Želivského. I tyto osobnosti nasvědčují tomu, že husitským válkám se kniha přímo nevěnuje, ty jsou zde popsány spíše na počátku, ale pouze okrajově jako následek toho, o co se muži jako Jan Hus nebo Jeroným Pražský, ale i další lidé před nimi snažili. V komiksu jsou opět poměrně příjemnou formou a srozumitelně podány informace o tom, jak osobnosti žily, co vedlo jejich kroky a jak skončily. Struktura komiksů je taková, že se čte po stránkách, ale v několika případech je třeba číst komiks jako dvojstránku, tedy do šířky, což mi trochu vadilo, mimo jiné i proto, že jsem si této změny hned nevšiml. Snad to bylo mou nepozorností, anebo skutečně spíše tím, že tohle komiksu nesedělo. S podobným problémem bylo možné se setkat i u komiksu "Generál Fajtl".

Závěrem bych tedy chtěl říct, že knihu "Ve jménu Husa: Zrození kalicha" vidím jako velmi dobrou publikaci, kterou je možné využít k tomu, aby se děti na školách v hodinách dějepisu více dověděly o tom, co znamená doba předhusitská, kdo byl mistr Jan Hus a další osobnosti, které jsou s dobou spojovány. I mně osobně velmi překvapil široký kontext, v kterém jsou události podány, protože já si je takhle ze školy takhle široce prostě nepamatuji. Navíc Ležákova forma byla výrazně zábavnější než forma výkladu v mé škole. Kniha "Ve jménu Husa: Zrození kalicha" se velmi povedla a ve srovnání s knihou "Generál Fajtl", která má podobnou strukturu, ji mohu jen doporučit. Poučné a zábavné, to je spojení, které se hledá těžko.

Komiks "Ve jménu Husa: Zrození kalicha" můžete zakoupit na stránkách Albatros Media.

Žádné komentáře:

Okomentovat