2013-07-05

#175: Malý princ a Planeta hudby - 75 %

Malý princ a Planeta hudby (Le Petit Prince 3: La Planète de la Musique)
Vydalo nakladatelství Mladá fronta v pevné vazbě v roce 2012. Původně vyšlo v roce 2012 jako "Le Petit prince 3: La Planète de la Musique", třetí díl série "Le Petit prince". České vydání má 56 stran a prodává se v plné ceně za 219 Kč.

Scénář: Guillaume Dorison a Didier Convard (krátký komiks "Malý princ: Planeta svobody")
Kresba: Lucy Mazel a Griffo (krátký komiks "Malý princ: Planeta svobody")

Malý princ pokračuje ve svém putování po různých planetách, kdy se snaží dostihnout hada a především pomoct lidem, kteří pomoc potřebují. Další zastávkou je Planety hudby. Ale ještě před tím, než se a planetu podíváme, bych se zaměřil na něco, co příběhu předchází. Nepsal jsem o tom v minulých článcích, a tak si myslím, že je čas tomu věnovat trochu prostoru. Jsou to krátké dopisy, které jsou adresovány princově Růži, a které najdete hned po otevření knihy na první straně. Každý příběh je tak určitou poznámkou pro Růži, kterou ona má z cest Malého prince dostat, aby věděla, jak na tom její pán je. Růže je pro Malého prince jednou z nejdůležitějších... asi bych se nebál říct bytostí.
Proč to zmiňuji u třetího dílu z této série. Tak je to pro následující text: "Moc, jak ji vidí dospělí, je dost složitý pojem, který ještě úplně nechápu. Jisté však je, že působí jako jed a kazí srdce těch, kdo ji drží v rukou. Na druhou stranu každý stát přece musí mít svého krále. Ale jaká je jeho úloha? Neměl by místo neustálých příkazů a zákazů využívat svého vlivu spíš k tomu, aby svůj lid chránil?" Tohle je tak krásné a jednoduché zamyšlení nad naší společností a jejím fungováním. Tohle je přesně ten pohled, který mi k Malému princovi dokonale sedí. Na první pohled je to trochu naivní konstatování, na druhou stranu je v tom i silné obvinění. Co je vlastně v lidech tak moc zkaženého, že nejsou schopni moc přijmout jako službu a raději ji využívají ve svůj prospěch? Jak moc je had obtočený kolem našich těl? Odpověď se nabízí a je nepříjemná - má nás svázané svou silou a nezdá se, že by na obzoru byl nějaký Malý princ, který by nám pomohl.
Ukázka z krátkého komiksu v závěru knihy
S tímhle úvodem hodně souvisí i krátký komiks, který najdete na konci knihy a o který se tentokrát postarala autorská dvojice. Tou byli scénárista Didier Convard a kreslíř Griffo. Tady jsou kresba a scénář v dokonalém souznění. Kresba je místy krásně přehnaná, ale nikoli tak moc aby to nějak vyrušovalo. Spíše se tím podtrhnou jednotlivé objekty a postavy. Kresba je nereálná, využívá až groteskních prvků, ale je to scénář, který se skutečně povedl. Tím pojmem, který se v krátkém komiksu rozebírá, je svoboda. Malý princ se se svou Liškou objevili a Planetě svobody a místní celník předvádí to, co svoboda není. Jako kdyby to slovo na první pohled bylo jasné, jeho význam jednoduchý. Svoboda je přece to, že si můžeme dělat, co chceme. Není to tak, samozřejmě, a kdo to tak chápe, je pro nás potenciálním nebezpečím. Tvůrci tohle dokázali vyjádřit na čtyřech krásných stránkách a za to jim patří můj velký obdiv a dík.
Teď ale k hlavnímu příběhu. Vzhledem k tomu, že i tento sešit vychází z původní animované série, která byla vytvořena ve Francii, i tento sešit byl původně jedním dílem. Konkrétně se jednalo o díl čtvrtý, pro knižní vydání se stal dílem třetím. Malý princ se objevuje na Planetě hudby, kde se opět ukazuje, jak krásnou fantazii tvůrci mají a že vytvářejí doslova pohádkové scenérie, doslova pohádkové postavy a příběhy. Fantazie byla opět puštěna z provazu, a to je dobře. Malý princ to potřebuje, protože dětská představivost bývá nezměrná. Tento příběh je určitou formou parafráze klasické zápletky, kterou přinesli například "Romeo a Julie". Dva znesvářené rody, jejichž dva zástupci se milují- Jaké to bude v tomto případě? Dokáže láska zvítězit nad lží a nenávistí? A že těch lží bude. Had, jako kdyby prostupoval každým člověkem, jen někoho si ochočí více, někoho méně. Had je - a je to logické - určitou personifikací zla. Je v každém z nás, v každém, je jen na nás, jak moc budeme jeho našeptávání naslouchat.
Ukázka ze seriálu pro srovnání
Novinkou pro třetí sešit je skutečnost, že se o kresbu starala jiná autorka, nutno ale říct, že tvůrci série se rozhodli pro určitou uniformitu všech sešitů a kreslíře (nebo zatím kreslířky), přiměli k tomu, aby zachovávali určitý styl, který je poměrně neměnný. Svůj vlastní styl, ten ať si prezentují autoři v krátkém komiksu, ale hlavní příběh, ten ať si drží určitý jednotný standard. Zachován je i určitý standard animovaných sérií, kdy hlavní jsou postavy, ty musejí být výrazné a v popředí, to, co je za nimi, není vždy tak podstatné a nemusí se na to klást až takový důraz. Přesto ale autorce nelze vytknout, že kreslit umí, například strany 42 a 43 na mě dýchly skutečnou velkolepostí bitvy. Částečně je to určitě dáno tím, že jeden panel zasahuje na obě strany, ale i o ten správný efekt se musí postarat kreslířka. "Malý princ" mě nadále překvapuje, v tomto případě velmi příjemně. Nadprůměrná úroveň celého komiksu je nadále zachována. Vzhledem k původní předloze je to skutečně nutné ocenit!

Komiks "Malý princ a Planeta hudby" můžete zakoupit na stránkách Kniha.cz.

Na stránkách Comics Blog najdete recenze na knihy:
"Malý princ a Větrná planeta"
"Malý princ a planeta Ohnivého ptáka"

Žádné komentáře:

Okomentovat