2013-05-17

#69: Anne Franková: Komiksový životopis - 80 %


Anne Franková: Komiksový životopis (Anne Frank - The graphic biography)
Vydalo nakladatelství Paseka v pevné vazbě v roce 2013. Původně vyšlo jako "Anne Frank - The graphic biography" u The Anne Frank House poprvé v roce 2010. České vydání se prodává v plné ceně za 270 Kč.

Scénář: Sid Jacobson
Kresba: Ernie Colón

Před několika dny jsem se zapojil do debaty, kde se rozebíralo to, jaký je smysl komiksových adaptací literárních děl. Překvapilo mě, že se zde objevily názory, že "každá komiksová adaptace literárního díla je zbytečná". Snažil jsem se tento názor vyvrátit, ale jak se často ukazuje, některé názory jsou prostě dané a nic je neovlivní. Chápu to, lidé mají svůj postoj a stojí si za ním. Co mě nyní překvapuje, to je skutečnost, že tento názor zakládají na mylné informaci. "Anne Franková: Komiksový životopis" totiž není přímou adaptací "Deníku", ale jedná se o zachycení života Anne Frankové, kde je "Deník" použit pouze jako jeden ze zdrojů, z nichž bylo čerpáno. Komiks tak byl některými čtenáři odsouzen ještě před tím, aniž by ho otevřeli, aniž by do něj nahlédli, a to pouze proto, že se jedná o adaptaci, což je informace mylná.

Přitom by se stačilo podívat na stránky nakladatelství Paseka, kde je to poměrně jasně popsáno. Je tam také napsáno, jako co kniha především slouží. Nechci přímo říkat, že je to historická učebnice, ale informace zde prezentované jsou skutečně informace, které jsou ověřené a vycházejí z pravdivých údajů. Komiks se nesnaží přinášet pohled některých postav, nesnaží se zbytečně nadržovat nebo odsuzovat, ony činy zde popsané se odsoudí samy. Sid Jacobson a Ernie Colón zůstávají nestranní, jak je to při popisu židovských pogromů jde a zaměřují se na život Anne Frankové a na její rodinu, a to na pozadí historických událostí, které jsou dostatečně přesně popsány. Není zde zase tolik údajů, aby se v tom člověk ztrácel, životopis plyne takovou formou, aby to čtenáře zaujalo a on nebyl zahlcen daty, která si nepamatuje. Navíc ta zásadní jsou shrnuta v závěru podle jejich chronologie.

Sid Jacobson a Ernie Colón už se u nás uvedli, a to komiksem "Zpráva o 11. září". Podobně jako v případě knihy "Anne Franková: Komiksový životopis" se jednalo především o zachycení událostí, které vedly k teroristickému útoku na WTC (World Trade Cetner) a Pentagon (čtvrté letadlo spadlo v neobydlené části díky zásahu pasažérů). Oba autoři podali poměrně přesné informace a také v tomto případě se nesnažili o hodnocení, ale spíše chtěli ukázat, jak jednotlivé události následovaly, jaké měly důsledky, atd. Stejně je to i s knihou "Anne Franková: Komiksový životopis". Sledujeme životní osudy Anne Frankové, její rodiny a známých, ale přitom se dovídáme o historických událostech, které vedly k tomu, co se jednotlivým protagonistům stalo. Kniha tak skutečně není pouze o "Deníku", který samozřejmě má pro události a pro Annin život velký význam, ale je především o jejím životě, o tom, jak byla válka strašlivá a co udělala s lidskými životy.

O tom, že jsou autoři skutečně především investigativními tvůrci, svědčí i skutečnost, že komiks je doplňován různými náčrty, kresbami, mapami, apod. Zde jen krátký výčet toho, co skvěle doplňuje informace o jednotlivých událostech:

  • Strana 53 - průřezový model budovy, v níž se Anne se svou rodinou a známými skrývala
  • Strana 56 - mapka postupu německé armády do Ruska
  • Strana 62 - mapa světa a jeho rozdělení během války
  • Strana 63 - kopie dokumentu, kde je uveden počet židů v jednotlivých evropských zemích (dokument měl sloužit jako základ pro vyhlazení 11 000 000 židů v Evropě)
  • Strana 73 - mapka toho, kudy se Frankovi "stěhovali" ze svého domova do úkrytu
  • Strana 76 - zajímavý styl použitý pro kresbu pokojů v úkrytu, jako kdyby se jednalo o dobové fotografie (zde se ukazuje, jak může komiks využívat různé nástroje k navození toho správného dojmu)

Těch dokumentaristických prvků je v knize více. Velmi přínosná je pak závěrečná chronologie, zmiňované shrnutí všech důležitých událostí, a to jak ze života Frankových a jejich přátel, tak i z hlediska historického dění v Evropě. Tato chronologie je doplněna fotografiemi a je jen velká škoda, že nejsou většího formátu. Takto se jedná pouze o jakési ukázky, ale pokud by byly zvětšené, hned by kniha nabyla na významu i z hlediska historického a pramenného. Na druhou stranu je vidět, že tvůrci skutečně měli k dispozici rozsáhlé dobové materiály, z kterých čerpali. Jen tak potvrzují, že knihu netvořili se záměrem "vydělat na známém jména", ale šlo jim o smysluplné a pravdivé dílo.

Dívat se na knihu "Anne Franková: Komiksový životopis" jako na pouhou adaptaci, jako na zbytečné dílo, je krátkozraké. Jsem rád, že jsem mohl knihu přečíst, navíc je vidět, že skutečně vychází z ověřených informací, navíc údaje z "Deníku" využívá zajímavým, tvůrčím způsobem, kterým dokresluje události, jež se zde dějí, a jejich atmosféru. Jsou zde určité nedostatky. Místy se zdá, že jsou uváděny naprosto zbytečné informace, komiks je příliš doslovný a celkem málo emotivní, ale jsou zde scény, které s vámi docela zamávají. Přesto je zde místy až sterilita. Je to částečně i kresbou, která je možná až moc mírná, i když jakmile dojde na utrpení v táborech, jste rádi, že autor nezacházel ještě dál. Jestli máte děti a chcete je seznámit s tím, co se stalo ve druhé světové válce, tohle je cesta, jak jim to ukázat formou, která je zaujme. Komiks ukazuje, že má skutečně velké množství dimenzí. I když jsem se setkal s názory, že komiks většinou nenadchne pro předlohu, v tomhle případě to platit nemusí. "Deník" samotný jsem si již sehnal, a pokud to bude smysluplné, časem bych zde uvedl i srovnání toho, jak moc komiks z knihy vychází.

Příběh Anne Frankové je příběhem, který se vás dotkne. Její "Deník" je citový, však je to také její deník, ale Sid a Ernie nechtěli toto dílo převést do vlastní verze. Rozhodli se pro cestu, která byla hlavně historická. Předvedli nám tak události, které nepoznamenaly pouze rodinu Frankových, ale události, které poznamenaly celý svět. Nenajdete zde všechny informace o válce, není to historická kniha, která chce pokrýt celé dění dopodrobna, ale takto zprostředkovaná zkušenost přes život jedné rodiny na vás dojem udělá. Komiks dovoluje výborné kontrasty mezi banálním životem Frankových a Hitlerovým růstem moci. Na jednom panelu máte šťastnou maminku s miminkem, na druhém hajlujícího Hitlera. Když se nad tím kontrastem zamyslíte, mrazí z něj.


Komiks "Anne Franková: Komiksový životopis" vydalo nakladatelství Paseka, u kterého můžete komiks zakoupit se slevou.

Žádné komentáře:

Okomentovat